Poradnik Podatkowy VAT
W niniejszym poradniku przedstawiamy Państwu kilka głównych kwestii podatkowych związanych z inwestycją w zakup apartamentu w Aparthotelu Termalnym w Uniejowie. Dołożyliśmy należytej staranności w zgromadzeniu i opracowaniu tych informacji, niemniej jednak prosimy nie traktować niniejszego opracowania jako porady podatkowej – o tą, jeśli uznają to Państwo za stosowne, prosimy zwrócić się do Państwa doradców prawnych lub podatkowych.

Zakup lokalu w naszej inwestycji daje Państwu następujące korzyści podatkowe i finansowe:

• poniesienie rzeczywistego kosztu nabycia apartamentu odpowiadającego cenie netto, dzięki możliwości całkowitego zwrotu podatku VAT (nawet, jeśli nie są Państwo podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą)

Podstawowe informacje dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług

• możliwość obniżenia podatku dochodowego poprzez odliczenie kosztów (np. amortyzację lokalu, odsetki od kredytu etc.)

Podstawowe informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego

• gwarantowany przez dewelopera przychód z wynajmu na zasadach szczegółowo opisanych w umowie sprzedaży lokalu oraz umowie najmu.